[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

RS4FOR

Project CON@SK.PL

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

2. Egzamin licencjacki - 8 września

3. Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów podczas wpisów na studia 17-20 lipca i 24-26 lipca

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (9)

1. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"

2. J. Święchowicz - Konsultacje

3. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym

Ogłoszenia o konsultacjach (1)

1. D. Matuszko - konsultacje 17 i 20 lipca

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-12

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional