[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (19)

1. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

2. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

3. Powtarzanie roku studiów

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (8)

1. PODSTAWY DYDAKTYKI -- realizacja kursu w IGiGP - wyjaśnienie

2. Geoinformatyka (zwłaszcza I rok) - rozpoczęcie zajęć

3. Inauguracja roku 2016/17

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (4)

1. Lektorat z języka angielskiego - e-gospodarka przestrzenna. Ważne!

2. Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa o przyszłości miasta

3. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wysokości opłat za powtarzane kursy w roku akademickim 2015/16

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (11)

1. W piątek 22.09.2016r sekretariat czynny do 16.45

2. Podanie o powtarzanie roku

3. Dyżury sekretariatu

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. M.Pietrzak

2. A. Michno - zmiana konsultacji

3. D. Matuszko - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Kandydaci na studia (3)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

2. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

3. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

Inne (1)

1. Konkurs stypendialny w ramach programu CEEPUS, sieć GEOREGNET na wyjazdy w sem. letnim 2016/17

 

 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-07-28

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional