[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (18)

1. Przerwa wakacyjna w pracy sekretariatu

2. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym 2016/17 – I tura

3. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - I rok studia licencjackie i magisterskie

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (13)

1. Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski - egzamin II termin 6 września 2016 r.

2. Geografia konfliktów - drugi termin egzaminu

3. Meteorologia i klimatologia (egzamin poprawkowy – I rok)

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

2. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (7)

1. Dyżur sekretariatu

2. Program antyplagiatowy OSA, nowe zasady w Archiwum Prac Dyplomowych

3. Turystyka w Europie - wpisane oceny

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Konkurs na stanowisko doktoranta ze stypendium naukowym w zakresie teledetekcji w projekcie RS4FOR (NCN, OPUS10)

Ogłoszenia o konsultacjach (5)

1. zmiana dyżuru M.Drewnika (25-08-2016 zamiast 16-08-2016)

2. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej r.a. 2015/2016

3. Lidia Luchter-konsultacje

Więcej >>>

Kandydaci na studia (4)

1. ADAPCIAK 2016

2. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjecia studiów - nabór czerwcowo-lipcowy

3. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

Więcej >>>

Inne (2)

1. Studencka konferencja geologiczna

2. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast


 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-07-28

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional