[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Harmonogramy, terminarze

Harmonogramy

GEOGRAFIA - studia stacjonarne I i II stopnia, e-GEO

 

Ewentuale zmiany w harmonogramie podawane są w ogłoszeniach dla studentów:
http://www.geo.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Zobacz również:

- Katalog kursów

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-01

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional