[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

prof. dr hab. Krystyna German

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.46

Phone +48/12-664-5282

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2014-02-21.

Konsultacje:
KONSULTACJE
po uzgodnieniu drogą elektroniczną

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional