[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Arkadiusz Kołoś

Stanowisko: adiunkt

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.48

Phone +48/12-664-5318

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-05-21.

Konsultacje:
e-mail: arkadiusz.kolos%uj.edu.pl
tel: 606 484 344
osobiście w trakcie semestru letniego - części terenowej(21 V - 15 VI):
poniedziałek 21 V 2018, 14:00 - 15:00
poniedziałek 28 V 2018, 10:00 - 12:00
w dniach 4 - 12 VI z powodu zajęć terenowych brak dyżurów. W pilnych sprawach można mnie szukać na Kampusie w poniedziałek, czwartek i piątek w przerwach zajęć.
środa 13 VI, 10:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00
(pierwszeństwo dla uczestników Projektów II roku)
inne dni i godziny możliwe po wcześniejszym umówieniu
Zapraszam

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-25

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional