[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Andrzej Zborowski

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.49

Phone +48/12-664-5316

KopertaMail

Ogłoszenia

2018-02-08: Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin, II termin (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-02-08: Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia, II termin (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2018-02-08: Egzamin z Geografii ludności i demografii, II termin (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional