[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Janusz Siwek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.35

Phone +48/12-664-5277

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-06-13.

Konsultacje:
czwartek 22.06.2017: 13-14
wtorek 27.06.2017: 11-12
wtorek 5.09.2017: 11-12
wtorek 12.09.2017: 11-12

 

Zainteresowania badawcze:
Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych, hydrochemia, procesy hydrologiczne w zlewni, źródła, jakość wód podziemnych, Zastosowanie GIS w hydrologii.

Wykaz publikacji:
http://www.hydro.geo.uj.edu.pl/~j.siwek
ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Janusz_Siwek
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/E-4273-2014

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional