[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

 Aleksandra Lelek

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Dziekanat ds. studenckich

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.09

Phone +48/12-664-5246

KopertaMail

Ogłoszenia

2018-02-09: Egzamin z socjologii (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

2017-12-05: Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional