[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

Stanowisko: st. specj. ds. administracyjnych

Funkcja: koordynator ds. projektów i współpracy międzynarodowej

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.43

Phone +48/12-664-5303

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-02-21.

Konsultacje:
Terminy konsultacji (consultation hours for students):
wtorek (Tuesday) 13.30 - 15.00
czwartek (Thursday)9.00 - 10.00


------------------
PLANOWANE NIEOBECNOŚCI (planned absence at work):

22.02.2018 r.
26 - 30.03.2018 r.
30.04. - 04.05.2018 r.

 

Koordynator ERASMUS+Studia w IGiGP UJ
Organizacja i administracja wymiany w ramach sieci GEOREGNET (CEEPUS)
Administracja wymiany w ramach sieci CEE-GIS (CEEPUS)
Obsługa administracyjna pobytu stażystów zagr. w IGiGP UJ
Pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych w IGiGP UJ
Pełnomocnik ds. praktyk terenowych w IGiGP UJ
Przedstawiciel IGiGP ds. Festiwalu Nauki w Krakowie (organizacja prezentacji)

Konsultant ds programów stażowych na kierunku e-gospodarka przestrzenna w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe rozwijające kompetencje dla studentów i studentek kierunków biologicznych i nauk o Ziemi UJ" (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój)(2017)

Autorka scenariuszy lekcji w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020) (2017)

----------------------------- Dydaktyka

Koordynator kursu "Zarządzanie projektami" na kierunku e-gospodarka przestrzenna (SUM)

Koordynator kursu "Praktyka zawodowa" na kierunku geografia (st. lic)

----------------------------- Kierownik projektów
Kierownik projektów ERANET-MUNDUS i ERANET PLUS (program ERASMUS-MUNDUS) w UJ (2012 - 2016)

Kierownik projektu "PINaP - Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych" współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)(2013-2015)

------------------------------------

(pok. 3.43, tel. 664-53-03)

Ogłoszenia

2018-02-21: mgr K. Rotter-Jarzebińska - nieobecność w dniu 22 lutego 2018 r. (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-02-09: Wyniki głosowania na projekty studenckie przygotowane w ramach kursy Zarządzanie projektami (Inne)

2018-02-06: Wpłaty na zajęcia terenowe - POSTINDUSTRIALNE OBSZARY METROPOLITALNE - do 16 lutego 2018 r. (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional