[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Anna Strzelec

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Dziekanat ds. studenckich

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.08

Phone +48/12-664-5243

KopertaMail

Ogłoszenia

2017-09-25: Rejestracja na lektoraty dla e-GP (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

2017-09-22: Ostatnia rejestracja na przedmioty. (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-22: Ostatni rok studiów magisterskich i licencjackich - złożenie pracy dyplomowej (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-19: Powtarzanie przedmiotów, roku - płatności (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-14: Zawieszenie kursu: Geografia Iranu (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-14: Odwołany Dyżur prodziekan ds. studenckich w dniach 14-22 września (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-13: Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia (Inne)

2017-09-13: Rejestracja na kursy ze Studium Pedagogicznego (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-12: Godziny otwarcia sekretariatu w dniach 18-21.09.2017 (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-09-12: zaliczenie r. a. 2016/17, wpis na kolejny rok akademicki, podania, płatności (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-08-02: System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich (GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu)

2017-07-12: Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk (e-GEO (stacjonarne II stopnia))

2017-07-12: Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional