[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Katarzyna Ostapowicz

Stanowisko: adiunkt

Projekt RS4FOR

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.42

Phone +48/12-664-5300

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-09-19.

Konsultacje:
pażdziernik 2017 - luty 2018: przerwa w konsultacjach

 

Research Interests

My research focuses on a better understanding of coupled human – environmental systems. I am particularly interested in the use of geographic information science and technology (GIS&T) in environmental studies with the spatial emphasis on remote sensing change detection and image processing, and mathematical and statistical modeling. I specialize in land use and land cover change detection and modeling with a strong focus on mountain environments, in particular, the Carpathians, but also on biodiversity assessment, especially in the context of habitat and landscape fragmentation and connectivity analysis and modeling. I am also interested in GIS&T education and e-learning.

More information: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Ostapowicz2

Zainteresowania badawcze:

Teoria i technologia informacji geograficznej. Wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej w badaniach środowiska. Wykorzystanie modelowania matematycznego i statystycznego w badaniach środowiska. Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu. Ocena fragmentacji i powiązalności krajobrazu. Relacje człowiek – środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Metodyka nauczania teorii i technologii informacji geograficznej, e-learning.

Więcej informacji: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Ostapowicz2

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional