[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr inż. Mateusz Sobucki

Stanowisko: doktorant; specjalista inżynieryjno-techniczny

Zakład Geomorfologii

Laboratoria IGiGP

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.37

Phone +48/12-664-5444

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2013-05-16.

Konsultacje:
Po uzgodnieniu przez e-mail.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional