[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

Stanowisko: samodzielny geograf (obsługa UNIGIS)

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.15

Phone +48/12-664-5295

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-11-19.

Konsultacje:
Konsultacje - sala 3,15:
wtorek: 13.30-15.00
środa: 15.30 - 17.00


Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
tel. 12 664-53-01, fax: 12 664-53-85
pokój 3.46
unigis@gis.geo.uj.edu.pl
http://www.unigis.uj.edu.pl

Poniedziałek - środa w godzinach: 09.00-15.30

Ogłoszenia

2018-02-01: OiORT_ Egzamin poprawkowy (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional