[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Paweł Krąż

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-10-09.

Konsultacje:
Poniedziałek
11.00-12.30
(dodatkowe terminy możliwe do ustalenia drogą mailową)

 

Zainteresowania badawcze:
przemiany i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego (Karpaty),
antropogeniczne zagrożenia systemów przyrodniczych,
problemy zarządzania systemami krajobrazowymi,
różnorodność krajobrazowa.

strona internetowa:
http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/index.php/mgr-pawel-kraz/

Ogłoszenia

2017-11-13: konsultacje 13.11 P. Krąż (Ogłoszenia o konsultacjach)

2017-11-07: ćw. terenowe Funkcjonowanie systemów przyrodniczych (GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-08

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional