[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Anna Hulicka

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

Dane zaktualizowano: 2014-04-22.

Konsultacje:
Po uprzednim umówieniu się drogą elektroniczną
anna.hulicka@uj.edu.pl

 

Reseach area:

urban geography (green city, eco-city, garden city),environmental policy, sustainable development,urban planning,urban management, greenery

-------------------------------------------------------
Zainteresowania badawcze:

geografia miast (miasta zielone, miasta ekologiczne, miasto -ogród),polityka pro-środowiskowa miast, rozwój zrównoważony, planowanie przestrzenne, zieleń miejska,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional