[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Mateusz Stolarczyk

Stanowisko: laborant, doktorant

Laboratoria IGiGP

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.52

Phone +48/12-664-5443

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-10-09.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 (pokój 0.40 - laboratoria IGiGP):

poniedziałki - 14:00-15:00
wtorki - 12:00-13:00

W sprawach pilnych proszę kontaktować się poprzez adres e-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Torfowiska i gleby organiczne, antropogeniczne przekształcenia ekosystemów podmokłych, analiza instrumentalna w badaniach materii organicznej, formy fosforu w glebie.

Peat bogs and organic soils, anthropogenic transformation of wetland ecosystems, instrumental analysis in the study of organic matter, the forms of phosphorus in the soil.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional