[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Marcin Szwagrzyk

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5302

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-12-12.

Konsultacje:
Piątki, 16:00-17:00. pokój 3.44

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional