[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Zamknięty dziekanat ds. studenckich w dniach 21-24 listopada

2. Dyżur Dyrektora ds. studenckich w dniu 21 listopada

3. Decyzje Rektora dla najlepszych studentów !!!!!!!!!!!

4. Lektorat grupy Pana mgr M. Kruka

5. J.angielski grupa mgr M. Kruka - 15 listopada

6. Decyzje

7. Decyzje - stypendium socjalne i specjalne !!!

8. Uroczyste Promocje Magisterskie

9. Hydrogeologia - dla chętnych i tych którzy powtarzają kurs

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (19)

1. dr R. Faracik - zajęcia i konsultacje w dniu 23.11.2017

2. Dydaktyka geografii II - hospitacje 23 listopada w II LO

3. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - ćwiczenia

4. Antarktyczne marzenie

5. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 21.11.2017

6. Pracownia ogólna-opiekun Lidia Luchter

7. Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń cz. 2

8. Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń cz1.

9. Podstawy ekonomiczne turystyki – zmiana sali

10. Metody badań geogr turyzmu - najbliższy wykład

11. Statystyka - grupy 1 i 4

12. PODSTAWY TERENOZNAWSTWA

13. Pracownia ogólna, grupa dr. J. Taczanowskiego - Obowiązkowe szkolenia

14. Statystyka - egzamin

15. Podstawy ekonomiczne turystyki - termin rozpoczęcia ćwiczeń

16. Problemy rozwoju lokalnego - dyskusja na temat polityki regionalnej UE przeniesiona na 7 grudnia br.

17. Ważne dla I roku geografii

18. Podstawy ekonomiczne turystyki

19. Właściwości Fizyczne i Chemiczne wód 2017/2018

Studia doktoranckie (4)

1. Odbiór decyzji stypendialnych DO CZWARTKU 16 LISTOPADA

2. Wybrane problemy z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej - AKTUALIZACJA

3. Harmonogram wersja 30-10-2017

4. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. M. Mika - dodatkowe konsultacje (czwartek 23.11.2017)

2. dr R. Pawlusiński - konsultacje w dniu 22.11.2017

3. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje 21 listopada b.r.

4. Odwołane konsultacje I. Sołjan 21 listopada

5. Z. Ustrnul - najbliższe konsultacje

6. konsultacje w dniu 21_11_2017

7. L.Luchter zmiana terminu dyżuru

8. konsultacje 20.XI - dr A. Avdiushchenko

9. K. Rotter-Jarzebińska - konsultacje w dn. 16 listopada - odwołane.

10. P.Krzemień - odwołane konsultacje w dniu 14.11.2017

11. konsultacje 13.11 P. Krąż

12. Konsultacje 14.XI - dr Anna Avdiushchenko

13. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 16.11 i 23.11

14. Dr Jakub Taczanowski - korekta godzin konsultacji we wtorki

15. Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym 2017/2018

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 21.11..2017

2. KMTPNiS - zajęcia 14.11.2017

3. Oferta pracy z zakresu turystyki

4. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional