[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Zamknięty dziekanat ds. studenckich w dniach 21-24 listopada

2. Dyżur Dyrektora ds. studenckich w dniu 21 listopada

3. Decyzje Rektora dla najlepszych studentów !!!!!!!!!!!

4. Lektorat grupy Pana mgr M. Kruka

5. J.angielski grupa mgr M. Kruka - 15 listopada

6. Decyzje

7. Decyzje - stypendium socjalne i specjalne !!!

8. Uroczyste Promocje Magisterskie

9. Hydrogeologia - dla chętnych i tych którzy powtarzają kurs

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (18)

1. Antarktyczne marzenie

2. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 21.11.2017

3. Pracownia ogólna-opiekun Lidia Luchter

4. Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń cz. 2

5. Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń cz1.

6. Podstawy ekonomiczne turystyki – zmiana sali

7. Metody badań geogr turyzmu - najbliższy wykład

8. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 14.11.2017

9. Statystyka - grupy 1 i 4

10. PODSTAWY TERENOZNAWSTWA

11. ćw. terenowe Funkcjonowanie systemów przyrodniczych

12. Pracownia ogólna, grupa dr. J. Taczanowskiego - Obowiązkowe szkolenia

13. Statystyka - egzamin

14. Podstawy ekonomiczne turystyki - termin rozpoczęcia ćwiczeń

15. Problemy rozwoju lokalnego - dyskusja na temat polityki regionalnej UE przeniesiona na 7 grudnia br.

16. Ważne dla I roku geografii

17. Podstawy ekonomiczne turystyki

18. Właściwości Fizyczne i Chemiczne wód 2017/2018

Studia doktoranckie (4)

1. Odbiór decyzji stypendialnych DO CZWARTKU 16 LISTOPADA

2. Wybrane problemy z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej - AKTUALIZACJA

3. Harmonogram wersja 30-10-2017

4. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. konsultacje w dniu 21_11_2017

2. L.Luchter zmiana terminu dyżuru

3. M.Mika - konsultacje w dn. 21.11.2017

4. konsultacje 20.XI - dr A. Avdiushchenko

5. K. Rotter-Jarzebińska - konsultacje w dn. 16 listopada - odwołane.

6. 16 listopada - konsultacje odwolane

7. P.Krzemień - odwołane konsultacje w dniu 14.11.2017

8. Dominik Kaim - odwołane konsultacje w dniu 15.11.2017

9. konsultacje 13.11 P. Krąż

10. Konsultacje 14.XI - dr Anna Avdiushchenko

11. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 16.11 i 23.11

12. Dr Jakub Taczanowski - korekta godzin konsultacji we wtorki

13. Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym 2017/2018

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 14.11.2017

2. KMTPNiS - zajęcia 31.10.2017

3. Oferta pracy z zakresu turystyki

4. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional