[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-10-30

Harmonogram wersja 30-10-2017

Szanowni Państwo, 
W załącznikach przesyłam harmonogram zajęć i tematykę wykładów. 
 
Z pozdrowieniami

Elżbieta Bilska-Wodecka

Załącznik:
pdf2017–2018 Harmonogram ogolny 30–10–2017x.pdf (39.2 KB)
pdfZajęcia dla III i IV roku do wyboru 30–10–2017.pdf (30.7 KB)

Studia doktoranckie

2017-10-30

1. Harmonogram wersja 30-10-2017

2017-10-22

2. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]
Elżbieta Bilska-Wodecka


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (3)

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (12)

1. Geografia turystyczna Polski

2. Geografia turystyczna Polski w dniu 14 grudnia 2017

3. Proseminarium grupa I. Sołjan

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. Konsultacje 18-19.XII - dr Anna Avdiushchenko

2. Ł. Matoga - konsultacje 14.12.2017 r.

3. M. Pietrzak wyjątkowo konsultacje 14.12 zamiast 15.12

Więcej >>>

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional