[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2007

Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu

Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu

Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-30-4

Language: Polish

Cena: 36.75 PLN (5% tax included).

pdfElectronic version of the book is aviable (15.58 MB)

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1. Wstęp  ....7

1.1. Cel i problematyka pracy  ....7

1.2. Metoda badań  ....8

  1.2.1. Materiały źródłowe ....11

  1.2.2. Wykonanie map cyfrowych ....12

  1.2.3. Metody analizy danych ....17

2. Stan badań  ....19

2.1. Granice leśne  ....19

  2.1.1. Podstawowe pojęcia ....20

  2.1.2. Górna granica lasu i kosodrzewiny w opracowaniach regionalnych ....23

  2.1.3. Czynniki wpływające na przebieg granicy lasu i kosodrzewiny ....24

  2.1.4. Typy granic leśnych ....29

2.2. Subalpejskie zbiorowiska krzewów  ....29

  2.2.1. Zróżnicowanie florystyczne piętra krzewów ....31

  2.2.2. Piętro kosodrzewiny ....32

  2.2.3. Wymagania ekologiczne i formy wzrostu kosodrzewiny ....33

3. Charakterystyka obszaru badań  35

3.1. Tatry, Babia Góra i Karkonosze na tle pasm górskich Europy Środkowej  ....35

3.2. Środowisko przyrodnicze obszarów testowych  ....40

  3.2.1. Dolina Białej Wody ....40

  3.2.2. Dolina Kieżmarska ....43

  3.2.3. Doliny Wielicka i Batyżowiecka ....45

  3.2.4. Dolina Żarska ....47

  3.2.5. Dolina Małej Łąki ....48

  3.2.6. Babia Góra ....50

  3.2.7. Karkonosze ....52

3.3. Działalność człowieka  ....55

  3.3.1. Górnictwo i hutnictwo ....56

  3.3.2. Pasterstwo ....57

  3.3.3. Gospodarka leśna ....59

  3.3.4. Turystyka ....60

  3.3.5. Ochrona przyrody ....61

4. Czynniki wpływające na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....63

4.1. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....63

4.2. Wpływ ekspozycji na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....67

4.3. Wpływ czynników klimatycznych na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....71

  4.3.1. Średnia roczna temperatura powietrza ....71

  4.3.2. Promieniowanie słoneczne ....74

4.4. Wpływ podłoża na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....76

4.5. Wpływ rzeźby na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....78

  4.5.1. Orografia ....78

  4.5.2. Zróżnicowanie rzeźby w obrębie stoków ....83

  4.5.3. Nachylenie stoków ....85

  4.5.4. Procesy morfogenetyczne ....88

5. Piętro kosodrzewiny rozproszonej  ....91

5.1. Struktura wewnętrzna piętra  ....91

5.2. Czynniki wpływające na strukturę piętra kosodrzewiny rozproszonej  ....107

6. Wpływ człowieka na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny i strukturę piętra kosodrzewiny rozproszonej  ....117

7. Typologia górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....121

7.1. Charakterystyka typów górnej granicy zwartej kosodrzewiny  ....122

  7.1.1. Orograficzna granica kosodrzewiny ....122

  7.1.2. Edaficzna granica kosodrzewiny ....122

  7.1.3. Morfologiczna granica kosodrzewiny ....123

  7.1.4. Granica kosodrzewiny obniżona mechanicznie ....123

  7.1.5. Antropogeniczna granica kosodrzewiny ....123

7.2. Typy górnej granicy kosodrzewiny w obszarach testowych  124

  7.2.1. Dolina Białej Wody ....124

  7.2.2. Dolina Kieżmarska ....126

  7.2.3. Doliny Wielicka i Batyżowiecka ....128

  7.2.4. Dolina Żarska ....130

  7.2.5. Dolina Małej Łąki ....132

  7.2.6. Babia Góra ....132

  7.2.7. Karkonosze ....134

8. Dyskusja  ....137

8.1. Reprezentatywność i dokładność wyników pracy  ....137

8.2. Geograficzne uwarunkowania górnej granicy kosodrzewiny na badanym obszarze w świetle dotychczasowych badań  ....139

9. Wnioski  ....145

10. Literatura  ....149

11. Krummholz-line in the Tatra Mts., Babia Góra and the Giant Mts. - ecotone structure and dynamics (Summary)  ....167

Spis tabel (List of tables)  ....171

Spis rycin (List of figures)  ....175

Spis fotografii (List of photographs)  ....179

Spis załączników (List of appendixces)  ....181

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional