[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2009

Człowiek  i  rolnictwo

Człowiek i rolnictwo

Górka Z., Zborowski A. (red.), 2009, Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-43-4

Language: Polish

Cena: 36.75 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

 

 pp. 11,13

Od Redakcji

Full text in Polish (25 KB)

Zygmunt Górka 

 pp. 15-30

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Czesława Guzika

Full text in Polish (1.1 MB)

Jerzy Bański 

 pp. 33-45

Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (120 KB)

Andrzej Ciołkosz, Jacek Kozak 

 pp. 47-56

Rozwój metod kartowania użytkowania ziemi w Polsce

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (641 KB)

Paweł Kretowicz 

 pp. 57-68

Typologia przestrzenna użytkowania ziemi w przygranicznych gminach Beskidu Niskiego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (153 KB)

Roman Kulikowski 

 pp. 69-80

Rolnictwo gminy Kulesze Kościelne jako przykład sukcesu gospodarczego na Podlasiu

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (626 KB)

Krzysztof Miraj 

 pp. 81-88

Orawa. pogranicze polsko-słowackie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (74 KB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 pp. 89-98

Rolnictwo Gwatemali

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (569 KB)

Anita Bokwa, Mariusz Klimek 

 pp. 103-111

Warunki klimatyczne Pogórza Wielickiego dla potrzeb uprawy winorośli

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (679 KB)

Krystyna German, Anna Wójcik 

 pp. 113-120

Wpływ renaturalizacji i antropopresji na krajobraz zachodniej części Krakowa i jego strefy podmiejskiej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (940 KB)

Bogdana Izmaiłow, Anna Michno 

 pp. 121-133

Geomorfologiczne uwarunkowania zagospodarowania obszarów lessowych na przykładzie Płaskowyżu Proszowickiego w rejonie Koszyc

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (731 KB)

Zbigniew Ustrnul, Leszek Kowanetz, Dorota Matuszko, Robert Twardosz, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Wypych 

 pp. 135-147

Klimatyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w dorzeczu górnej Wisły na przełomie XX i XXI w.

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (572 KB)

Magdalena Dej 

 pp. 151-159

Dystans społeczny dzielący mieszkańców miast od młodzieży wiejskiej - przykład Polski Południowej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (242 KB)

Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek 

 pp. 161-170

Stan, przemiany i perspektywy starzenia się ludności na obszarze Karpat Polskich

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (2.1 MB)

Adam Jelonek 

 pp. 171-180

Kilka uwag o perspektywach rozwoju ludności Polski w okresie najbliższych 30 lat

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (554 KB)

Maria Soja 

 pp. 181-190

Zmiany zaludnienia przygranicznych terenów w Karpatach Polskich w latach 1921-2007

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (435 KB)

Piotr Trzepacz, Anna Warych-Juras 

 pp. 191-200

Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych mieszkańców województwa małopolskiego w 2007 r.

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (3.7 MB)

Agnieszka Brzosko-Sermak 

 pp. 203-212

Szczególne cechy rozwoju miast wschodniego pogranicza Polski

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (576 KB)

Jadwiga Gałka 

 pp. 213-223

Rozmieszczenie Polaków w Londynie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (504 KB)

Kinga Kuczyńska, Mateusz Duszyk 

 pp. 225-237

Urban Sprawl - mocne i słabe strony rozwoju strefy podmiejskiej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (432 KB)

Joanna Więcław-Michniewska, Joanna Czado 

 pp. 239-248

Rynek nieruchomości w podkrakowskich gminach na przykładzie działek budowlanych i rolnych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (284 KB)

Andrzej Zborowski 

 pp. 249-263

Zmiany zasięgu oddziaływania miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, na przykładzie dojazdów do pracy

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (623 KB)

Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 pp. 267-279

Inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich i w małych miastach Polski południowo-wschodniej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (976 KB)

Arkadiusz Kołoś, Piotr Trzepacz 

 pp. 281-290

Planowanie strategiczne w gminach województwa małopolskiego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (741 KB)

Lidia Luchter, Maciej Huculak 

 pp. 291-296

Zróżnicowanie przestrzenne lokalnej przedsiębiorczości przemysłowej w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (352 KB)

Grzegorz Micek, Janusz Górecki, Harvey Neo 

 pp. 297-308

Relacje firma-otoczenie w kontekście zagranicznych inwestycji w hodowlę trzody chlewnej w Polsce

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (538 KB)

Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Łukasz Quirini-Popławski 

 pp. 311-320

Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (90 KB)

Włodzimierz Kurek 

 pp. 321-331

Turystyka w Afryce - szanse i zagrożenia

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (95 KB)

Jakub Taczanowski 

 pp. 333-348

Znaczenie turystyczne linii kolejowych na przykładzie Austrii

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (621 KB)

Tomasz Chaberko 

 pp. 351-360

Młynarstwo wodne na Dłubni

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (253 KB)

Janina Trepińska, Robert Twardosz 

 pp. 361-370

Globalne zmiany klimatu w ocenie klimatologów

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (534 KB)

Wiesław Ziaja 

 pp. 371-379

Sorkappland jako obszar badań wypraw naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (721 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional