[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Spotkania powtórkowe
<

Pogawędki o Geografii

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Pogawędki o Geografii, które są dobrą okazją do powtórki materiału i nauki przed maturą.

Spotkania będą odbywały się w czwartki o 18:00 w sali 1.25. Planowane terminy:

23 listopada 2017 - Mapa. Astronomiczne podstawy geografii. (Paweł Krąż)

14 grudnia 2017 - Geologia. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze. (Dariusz Strzyżowski)

11 stycznia 2018 - Rzeki na Ziemi. Jeziora na Ziemi. Oceany i morza. (Karolina Mostowik)

25 stycznia 2018 - Temperatura powietrza. Ciśnienie atmosferyczne. Wiatry na Ziemi. Klimaty na kuli ziemskiej. (Anna Woźniak)

1 marca 2018 - Rozmieszczenie ludności na Ziemi. Struktury demograficzne. Ludność Polski i świata. Miasta na Ziemi. (Michał Jakiel)

15 marca 2018 - Rolnictwo na świecie. Rolnictwo w Polsce. (Elżbieta Stach)

22 marca 2018 - Przemysł na świecie. Przemysł w Polsce. Okręgi przemysłowe. (Arkadiusz Kocaj)

Prosimy o zgłaszanie udziału zainteresowanych grup uczniów (wraz z szacunkową wielkością grupy) do tygodnia przed terminem danego wykładu. Zgłoszenia można dokonywać na adres mailowy: geografia@uj.edu.pl

Planujemy również zorganizowanie nocy powtórkowej z geografii, na tydzień przed maturą (szczegóły w późniejszym terminie).

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-14

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional