[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ

Zbiory Kartograficzne

Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczą się w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym (wejście przez Bibliotekę Nauk Przyrodniczych). W ich zasobie znajdują się zabytkowe mapy i atlasy wydane przed 1945 r. oraz mapy, atlasy i zdjęcia lotnicze z okresu powojennego, a także współczesne cyfrowe bazy urzędowych danych geograficznych (m.in. BDOT10k, NMT, NMPT, ortofotomapy lotnicze). Większość zasobu dotyczy terenów obecnego województwa małopolskiego i podkarpackiego. Komputerowy Katalog Map, w którym skatalogowano ponad 113 000 obiektów kartograficznych (stan na koniec 2017 r.), dostępny jest w siedzibie Zbiorów. Niektóre z map zabytkowych udostępniane są tylko w postaci kopii cyfrowych (m.in. zabytkowe plany Krakowa, mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego).

Zbiory kartograficzne początkowo stanowiły część Biblioteki Katedry Geografii a następnie Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostały one wyodrębnione z Biblioteki IG UJ w 1925 r., w czasie kiedy dyrektorem Instytutu był Ludomir Sawicki. W okresie drugiej wojny światowej większość zbiorów kartograficznych dawnego IG UJ została przejęta przez Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit, Ostinsitut). Pod koniec wojny, geografowie oddelegowani do pracy w Ostinstitut przez Rektora i tajne władze państwa polskiego, zapobiegli wywiezieniu przez Niemców zbiorów kartograficznych do Bawarii (wywieziono tam większość dawnych zbiorów bibliotecznych), mimo tego w 1945 r. stan odzyskania zasobu zbiorów kartograficznych oceniano na 50%. Tuż po wojnie zbiory wzbogaciły się o mapy niemieckie, pochodzące ze składu map Wehrmachtu, odnalezionego i zabezpieczonego przez Stanisława Leszczyckiego (kilka tysięcy jednostek). W okresie powojennym zbiorami kartograficznymi opiekowali się: Jan Flis, Bogodar Winid, a następnie absolwenci Instytutu Geografii UJ - Tadeusz Galarowski, January Słupik, Roman Wolnik, Jerzy Zelech i Jerzy Sokołowski. Jerzemu Sokołowskiemu, który był kierownikiem Zbiorów Kartograficznych przez 20 lat (1997-2017), Zbiory zawdzięczają skatalogowanie całego zasobu dokumentów powojennych oraz części zasobu map zabytkowych, a także rozpoczęcie prac w zakresie digitalizacji map zabytkowych (ok. 1 tys. kopii map i planów polskich, austriackich i niemieckich). Po przeniesieniu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do Kampusu im. 600-lecia Odnowienia UJ (2005), Zbiory Kartograficzne uzyskały duży lokal w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym oraz nowoczesne wyposażenie.

Kierownikiem zbiorów kartograficznych jest dr Mateusz Troll (tel. 12-664-6832, 12-664-5300).

Udostępnianie zasobów

Poniedziałek: 10:00 - 13:00

Środa: 10:00 - 13:00

Czwartek: 12:00 - 15:00

Uwaga: w czasie przerwy semestralnej Zbiory będą nieczynne (11-16 lutego 2018 r.).

Pliki do pobrania

docxWniosek_o_udostepnienie_cyfrowych_danych_kartograficznych_ze_zbiorow_IGiGPUJ.docx (24 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional