[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2017/2018


2017-11-23
czwartek
09:15

s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
mgr Ewa Lubera
Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim na przykładzie Tatr Zachodnich

2017-11-30
czwartek
s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Maciej Trojnar
Życie religijne mniejszości polskiej na Litwie po 1990


s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Krzysztof Kowalczyk
Ochrona i kształtowanie krajobrazów staromiejskich w kontekście analizy ładu przestrzennego i urbomorfologii obszaru na wybranych przykładach miast polskich

2017-12-07
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-12-14
czwartek
09:00

s. 1.01

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Joanna Piasecka-Rodak
Źródła i miejsca dostawy zawiesiny do transportu fluwialnego w zlewni o typie rzeźby gór średnich, pogórskiej i kotlin przedgórskich w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy

czwartek
10:00
s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
Rezerwacja terminu

2018-01-11
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-02-01
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-03-01
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-04-12
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-05-10
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-06-14
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-09-06
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

Archiwum roku akademickiego 2017/2018

2017-11-16 Sesja na 100-lecie urodzin Prof. Z. Czeppego termin zablokowany przez Zakład Geografii Fizycznej (seminarium naukowe)

2017-11-14 dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne (koncepcja habilitacji)

2017-11-09 (rada instytutu)

2017-10-26 mgr Magdalena Kubal Agroturystyka jako czynnik aktywizacji zawodowej kobiet w obszarach górskich województwa małopolskiego (obrona pracy doktorskiej)

2017-10-26 mgr Agnieszka Sulikowska Współczesne ekstremalne zdarzenia termiczne w Europie: zasięg przestrzenny i intensywność (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-10-19 mgr Nina Grad Demograficzno-społeczne aspekty procesów rewitalizacji miast w Polsce (obrona pracy doktorskiej)

2017-10-05 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional