[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2016/2017


2017-10-19
czwartek
09:30

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Joanna Piasecka-Rodak
Źródła i miejsca dostawy zawiesiny do transportu fluwialnego w zlewni o typie rzeźby gór średnich, pogórskiej i kotlin przedgórskich w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy

2017-11-16
czwartek
s. 1.21

Seminarium naukowe
Sesja na 100-lecie urodzin Prof. Z. Czeppego termin zablokowany przez Zakład Geografii Fizycznej

Archiwum roku akademickiego 2016/2017

2017-06-29 mgr Anita Bernatek-Jakiel Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów (obrona pracy doktorskiej)

2017-06-27 mgr Katarzyna Wasak Wpływ materiału macierzytego i roślinności na właściwości materii organicznej gleb regla dolnego w Tatrach Zachodnich (obrona pracy doktorskiej)

2017-06-22 dr Piotr Trzepacz Futbolowe graffiti jako narzędzie stygmatyzacji przestrzeni miasta (koncepcja habilitacji)

2017-06-14 (rada instytutu)

2017-05-25 dr Katarzyna Ostapowicz Detekcja, rekonstrukcja i prognozowanie zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi oraz ich konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych w górach (koncepcja habilitacji)

2017-05-24 Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (koncepcja pracy doktorskiej) (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-05-23 Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (koncepcja pracy doktorskiej) (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-05-22 Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (koncepcja pracy doktorskiej) (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-05-18 mgr Łukasz Kowalski Modelowanie optymalnej lokalizacji dla działalności sportowo-rekreacyjnej w regionie miejskim Krakowa (obrona pracy doktorskiej)

2017-05-18 Zmieniająca się rola Europy Środkowej w europejskim podziale pracy w przemyśle samochodowym (wystąpienia zespołu Zakład Rozwoju Regionalnego) (seminarium naukowe)

2017-05-11 (rada instytutu)

2017-05-11 Prof. Dirk Schulze-Makuch Testing the Dry Limit of Life: From an Asphalt Desert in Trinidad to the Atacama Desert in Chile and Mars (seminarium naukowe)

2017-04-27 mgr Halina Pawlak Postawy mieszkańców wsi strefy podmiejskiej Krakowa wobec procesów urbanizacji (obrona pracy doktorskiej)

2017-04-06 (rada instytutu)

2017-03-21 Seminarium naukowe z okazji Światowego Dnia Wody pt. "Kraków i woda" (inne)

2017-03-02 (rada instytutu)

2017-02-02 (rada instytutu)

2017-01-19 prof. dr hab. Beniamin Więzik Gospodarcze aspekty suszy hydrologicznej (seminarium naukowe)

2017-01-19 dr hab. M. Drewnik, dr W. Szymanski, mgr Ł. Musielok "Z aktualnych badań nad genezą i właściwościami gleb w obszarach górskich i polarnych" (seminarium naukowe)

2017-01-12 (rada instytutu)

2017-01-05 mgr Łukasz Stachnik Denudacja chemiczna w zlewni zlodowaconej na przykładzie zlewni z lodowcami Obrucheva (Ural Polarny) i Werenskiolda (SW Spitsbergen) (obrona pracy doktorskiej)

2016-12-20 mgr Łukasz Mróz Geneza, funkcjonowanie i perspektywy drogi Świętego Jakuba w Polsce (obrona pracy doktorskiej)

2016-12-15 dr hab. Mirosław Mika Ekonomiczne znaczenie Babiogórskiego Parku Narodowego w gospodarce lokalnej (seminarium naukowe)

2016-12-08 (rada instytutu)

2016-11-24 mgr Krzysztof Kowalczyk Jakość przestrzeni publicznej miast w procesie budowania tożsamości krajobrazu miejskiego (koncepcja pracy doktorskiej)

2016-11-24 mgr Przemysław Kruk Wpływ śnieżenia stoków narciarskim na reżim hydrochemicznych na przykładzie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica w Białce Tatrzańskiej (koncepcja pracy doktorskiej)

2016-11-17 Wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego na południowo-wschodni Spitsbergen, lipiec/sierpień 2016, sprawozdanie naukowe (prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr Wojciech Maciejowski, dr Krzysztof Ostafin) (seminarium naukowe)

2016-11-10 (rada instytutu)

2016-11-03 mgr Maciej Huculak Funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego w przestrzeni gospodarczej Polski w okresie transformacji (obrona pracy doktorskiej)

2016-10-20 mgr Michał Łyp Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki, Beskidy Zachodnie (obrona pracy doktorskiej)

2016-10-13 dr Agnieszka Wypych Cyrkulacyjne uwarunkowania zawartości pary wodnej w powietrzu nad Europą (koncepcja habilitacji)

2016-10-06 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional