Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium

Laboratorium gleboznawcze wyposażone jest w nowoczesną aparaturę naukową pozwalającą na prowadzenie badań z zakresu:
  • fizycznych właściwości gleb i osadów (skład granulometryczny, gęstość właściwa, gęstość objętościowa, porowatość ogólna)
  • chemicznych właściwości gleb i osadów (zawartość węgla i materii organicznej, zawartość azotu całkowitego, zawartość węglanów, odczyn, właściwości buforowe, kwasowość wymienna, suma zasad wymiennych, zawartość pedogenicznych form żelaza, glinu, manganu i krzemu, zawartość form fosforu)
  • mikromorfologii gleb i osadów przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego
  • separacji frakcji ilastej z gleb i osadów procedurą Jacksona
  • składu mineralnego gleb i osadów metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)
  • składu molekularnego materii organicznej metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR)
  • spektroskopowych właściwości kwasów humusowych metodą spektroskopii UV-Vis.
Opiekun laboratorium
dr Mateusz Stolarczyk
Tel. +48 12 664-54-43
E-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl